Klapy przeciwpożarowe V370

Klapa przeciwpożarowa V370
Typ:

V370

Producent: Frapol
  • Cennik
  • Opis
  • 1
Dodatkowe akcesoria i wersje

W zależności od rodzaju zastosowanego elementu utrzymującego przegrodę klapy w pozycji otwartej, sposobu
otwierania i zamykania klapy oraz wyposażenia, rozróżnia się następującewarianty ich wykonania:
- podstawowy wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą oraz
mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym lub szklanym termoelemencie. Rozlutowanie się
termoelementu lutowanego lub pęknięcie termoelementu szklanego ESTI pod wpływem przekroczonej temperatury
powoduje zamknięcie się klapy.
Podstawowy wariant klapy (HO) rozbudowany o mikroprzełącznik zainstalowany na klapie dający
możliwość sygnalizowania położenia przegrody odcinającej lub innego wykorzystania w układach sterowania (np.
wyłączeniewentylatorawprzypadku zamknięcia się klapy).
wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą, podtrzymaniem
przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez elektromagnes zasilany poprzez elektryczny wyzwalacz termiczny.
Zadziałanie wyzwalacza pod wpływem przekroczonej temperatury powoduje rozłączenie zasilania
elektromagnesu, co skutkuje zamknięciem się klapy. Przy podłączeniu zasilania elektromagnesu przez dodatkowy
wyłącznik, możliwe jest zdalne zamknięcie klapy (np.wcelu sprawdzenia działania).
wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą, podtrzymaniem
przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez elektromagnes impulsowy podłączony w obwodzie z elektrycznym
wyzwalaczem termicznym. Zadziałanie wyzwalacza pod wpływem przekroczonej temperatury powoduje
włączenie zasilania elektromagnesu, co skutkuje zamknięciem się klapy. Przy odpowiednim podłączeniu zasilania
elektromagnesu przez dodatkowy wyłącznik, możliwe jest zdalne zamknięcie klapy (np. w celu sprawdzenia
działania).
wariant klapy z otwieraniem zdalnym (siłownikiem) i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą,
podtrzymaniem przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez zasilany elektromagnes oraz
z elektrycznym wyzwalaczem termicznym. Wszystkie funkcje tego wariantu z wyjątkiem funkcji otwierania klapy są
identyczne z wariantem MR. Zastosowany siłownik jednokierunkowy umożliwia zdalne otwieranie klapy.
Zastosowane rozwiązanie czyni klapę w pełni obsługiwaną zdalnie i jednocześnie zapewnia bardzo krótki czas
zamknięcia przegrody.
wariant klapy funkcjonującej jak MRI z funkcjąwariantu MRS.
wariant klapy z otwieraniem i utrzymywaniem przegrody klapy w pozycji otwartej realizowanym
siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną (dostosowanym specjalnie do obsługi klap p. poż.). Siłowniki te,
mogą być zasilane napięciem 24 V prądu stałego i zmiennego lub napięciem 230 V prądu zmiennego.Wukładzie
zasilania siłownika stosowany jest wyzwalacz elektryczny, którego działanie jest identyczne jak np. dla klapy
przeciwpożarowej typu MR lub wyzwalacz BAE 72. Siłownik elektryczny pozostający pod napięciem przez cały czas
utrzymuje przegrodę w pozycji otwartej. Brak zasilania siłownika spowodowany zanikiem napięcia lub
zadziałaniem wyzwalacza wskutek przekroczenia temperatury spowoduje, że sprężyna powrotna osadzona na osi
silnika siłą nagromadzonej energii mechanicznej, poprzez układ napędu zamknie przegrodę i utrzymuje ją w pozycji
zamkniętej. W przypadku zamknięcia się klapy spowodowanego przerwą w dostawie prądu ponowne włączenie
zasilania spowoduje otwarcie się klapy.

Wysoko%C5%9B%C4%87
Wysoko%C5%9B%C4%87
ozdoba200250300350400450500600700 
150428,3437,5447,6457,4467,2477,4487,2514,7534,4
200442,1452,7463,9475,5486,4497,3508,2538,3560,1
250456468,3480,3492,3504,6516,6529,2560,9585,9
300470,1482,8496,5510,1522,7536,5550584,4611,7
350483,9498,4512,6527,1542556,5571608,1637,5
400497,3513,7528,9544,5560,9576,4591,7631,6662,9
450511,8528,6547562,7579596,1620654,8689,7
500526,4544,5561,9580598,2616,3634,2678,8715,1
560542,3561,9580,8600,8620,7640658,9706,8745,6
630561,9583603,7625,5646,9667,9689,7738,8781,6
750599622,9646,9671,6695,5718,7742,7799,4847,7
800613,5638,9662,9689,7714738,8764,2822,6873,1
900640,8669697723,5751,4778,7805,9869,4924,6
1000669698,8729,6758,7788,8818,6848,7943,8976,5
1100697729,6762,3793,9826,5858,6890,5963,11027,3
1200726759,4795828,7863,2898,5932,91010,21078,9
1250755788,4824857,7892,2927,5961,91039,21107,9